Job crafting | dossier: HR Trends

http://www.popfi.com/wp-content/uploads/unhappy_job.jpgWe beginnen dit nieuwe dossier HR Trends met een trend die eigenlijk al een tijdje bestaat maar die de laatste tijd steeds meer in opkomst is.
Job crafting (of zoals door sommige Job engineering genoemd) is een manier waarop een individu zelf zijn baan herstructureert. Dit kan door dat de werknemer aanpassingen aanbrengt in zijn taken, samenwerking en/ of cognitief beeld wat hij van zijn werk heeft. De specifieke effecten hiervan zijn dat het job design verandert en/ of de sociale omgeving verandert. De meer algemene effecten van job crafting zijn dat iemand het werk als meer betekenisvol zal kunnen ervaren en dat iemand zich meer identificeert met het werk

Met name omdat werknemers steeds langer door moeten werken, en dus zoals je zo vaak hoort duurzaam inzetbaar moeten zijn, komt job crafting steeds meer in trek.  Door werknemers hun baan te laten aanpassen, kunnen zij zelf hun werk leuker en interessanter maken. Zonder dat ze van baan of werkgever hoeven te wisselen, kunnen medewerkers zo toch een baan bereiken die beter bij hen past. Hierdoor blijven ze langer inzetbaar, is de filosofie.

Vier gebieden
Grofweg zijn er vier gebieden waarop men aan aanpassingen kan doen binnen het werk. Het gaat daarbij om de aanpassing van:
  • Taken: zoals meer uitdagende taken doen, meer het accent leggen op het werk dat de werknemer goed kan, afstoten van vervelende taken
  • Relaties op het werk: bijvoorbeeld door het werk zo te organiseren dat de werknemer meer contacten heeft met de klant, of juist minder met collega’s met wie hij slecht samenwerkt
  • Manier waarop de werknemer naar zijn werk kijkt: bijvoorbeeld door meer de nadruk te leggen op het doel van het werk en wat het resultaat daarvan betekent voor anderen
  • Werkplek, werkomgeving, werktijd: Het Nieuwe Werken is hier een voorbeeld van. Werknemers kiezen de werkplek die het beste bij hun taak van dat moment past. Of ze kiezen ervoor hun werktijden aan te passen, zodat ze hun werk beter weten te combineren met hun privé-leven.
imgOnderzoek
TNO  heeft naar aanleiding van het duurzamer en langer inzetbaar maken van personeel in samenwerking met bedrijven een onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden om (loop) banen zo in te richten zodat werken uitdagend, betekenisvol, leerrijk en gezond blijft. Dit onderzoek genaamd Jobcrafting Sleutelen aan je eigen baan is terug te vinden in het boek Sociale innovatie doe je zelf. Uit dit onderzoek kwamen tijdwinst, betere kwaliteit van het werk en het gevoel meer controle over het eigen werk te hebben als voordelen naar voren. Daar stonden persoonlijke kosten van tijd/energie, het gevoel dat de werknemer zich op het terrein van een collega begaf of dat hij collega’s opzadelde met extra werk of ergernis, tegenover.


Eigen regelruimte
Vaak zijn medewerkers zonder onderzoek of pilot ook al heel goed in staat om een functie om te vormen tot de baan die het best bij hen past. Zij weten de eigen regelruimte van de werknemer optimaal te benutten. Opvallender is misschien nog wel dat veel werknemers vaak niet eens beseffen dat ze eigen regelruimte hebben, zodat ook een baan zich kan aanpassen aan de werknemer in plaats van andersom.
Zolang werknemers maar rekening houden met het bedrijfsbelang en hun collega’s en klanten niet benadelen, kan er vaak meer dan gedacht.

Tips voor Jobcrafting
Via deze link kun je een aantal tips teruglezen van Brigadier Karel de Groot. Hij leidde een pilot voor groepsgerichte job crafting bij het politiecorps Noordwest Brabant.

--
door: 3IDN

Geen opmerkingen:

Een reactie posten