Internetten op de werkvloer, deel 2


Naar aanleiding van het eerder geschreven artikel Internetten op de werkvloer, de grens tussen werk en privé zijn we op LinkedIn (in de groep HR Professionals Netherlands) een discussie gestart om op zoek te gaan naar ervaringen van anderen met betrekking tot dit onderwerp.

Reacties
Internetgebruik tijdens werktijd begint volgens één van de reageerders vaak bij één persoon die precedenten lijkt te scheppen voor (al) die anderen die successievelijk volgen. Daarnaast is een veel genoemde reactie de ergernis die tussen collega's kan ontstaan bij privé-internetgebruik tijdens werktijd met name als er een gezamenlijke prestatie geleverd moet worden. Communiceren en de desbetreffende medewerker hierop aanspreken wordt hiervoor als oplossing aangedragen.

Daarentegen kan het gebruik van sociale media tijdens werktijd ook zakelijk nuttig zijn. Door bijvoorbeeld vacatures van het bedrijf te delen op Twitter of LinkedIn. Echter, de grens wanneer iets werk of privé gerelateerd is, blijft in veel gevallen lastig te bepalen. Een oplossing die als reactie wordt genoemd om internetgebruik binnen de perken te houden is het tot op persoonsniveau beperken of zelfs uit schakelen van bepaalde internetpagina's door de werkgever, met als argument dat als de werkgever ook maar een klein beetje de mogelijkheid biedt, medewerkers toch sneller geneigd zijn deze grens te overschrijden. Medewerkers zouden door een beperking op internetgebruik minder snel afgeleid zijn en ook minder snel toegeven aan de verslaving van bijvoorbeeld het checken van hun privé emailaccount. Een ander reageert hierop dat dit juist weer averechts zou kunnen werken en dat medewerkers hierdoor het gevoel krijgen dat 'niks mag'. Internetgebruik zou volgens deze persoon juist de druk van de ketel halen en zorgen voor nieuwe energie om daarna weer aan de slag te gaan.

Zoals veel van dit soort zaken binnen een organisatie vraag dit onderwerp om beleidsregels om helderheid te creëren in wat wel en niet mag. En om, zoals wij al in ons eerder geschreven artikel aangaven, de werkgever de mogelijkheid te geven te zorgen voor een goede balans tussen controle op verantwoord e-mail en internetgebruik en bescherming van de privacy van werknemers op de werkplek. Binnen onze discussie op LinkedIn is één van de reacties dan ook een voorbeeld van een opgestelde Social Media Policy om medewerkers bewust te maken van het gebruik van internet en sociale media en de mogelijke (negatieve) gevolgen.

Een reactie die aansluit bij onze eerdere uitspraak dat medewerkers tijdens privésituaties ook steeds vaker met hun werk bezig zijn en dus het één tegen het ander weggestreept zou kunnen worden, is de volgende;

Regels, controle, gebruik inperken.. In hoeverre is dit relevant als je als werkgever resultaatafspraken met je medewerkers maakt? Als werkgever beoordeel je het resultaat en niet de aanwezigheid. De grens tussen werk en privé vervaagt. Het werken gebeurt steeds meer plaats- en tijdonafhankelijk. Wat is er dan mis als een medewerker op kantoor of op z'n werkcomputer of mobiele telefoon zijn sociale media kanalen checkt en een bericht plaatst? Of even op andere privégerelateerde websites kijkt? Deze medewerker maakt ook 's avonds net zo gemakkelijk een switch naar zijn werkmailaccount of -bestanden om daar nog even wat af te handelen.

Ben jij door onze artikelen en de reacties van anderen anders gaan denken over internetgebruik tijdens werktijd? Laat het ons weten en reageer!
--
door: 3IDN


Geen opmerkingen:

Een reactie posten