Medewerker ziek uit dienst, hoe zit dat ook al weer?

Het is vervelend als een medewerker ziek is. Het kan ook vervelend zijn als een contract voor bepaalde tijd niet verlengd wordt. Wanneer beide tegelijkertijd plaatsvinden is extra attentie op zijn plaats aangezien er door het UWV een en ander aan wetgeving bij komt kijken. Om ervoor te zorgen dat je aan je plicht als goed werkgever voldoet en daarnaast op een professionele en sociale manier tot de beëindiging van een tijdelijk dienstverband wil komen, zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten waarmee je als werkgever rekening dient te houden.

3IDN zet deze hieronder voor je op een rijtje.

Wanneer een werknemer ziek is worden er in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) acties van werkgever en werknemer verwacht. Nu kan het dus zo zijn dat de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft voor bepaalde tijd en dat deze arbeidsovereenkomst afloopt terwijl de werknemer nog (deels) arbeidsongeschikt is. Wanneer de keuze door de werkgever gemaakt wordt om de arbeidsovereenkomst voor bepaald tijd niet te verlengen ben je als werkgever verplicht bepaalde acties in te richten, maar wat moet je nu eigenlijk precies doen?

Als het dienstverband van een werknemer tijdens zijn ziekte eindigt hoef je het loon niet meer door te betalen. Hiervoor is het echter erg belangrijk om een melding te doen bij het UWV dat je werknemer ziek is. De werknemer kan dan een Ziektewet-uitkering krijgen zodra hij uit dienst is. Als werkgever vraag je deze uitkering voor je(ex-)werknemer aan. De werknemer ontvangt de Ziektewet-uitkering dan niet via de werkgever maar rechtstreeks via het UWV.

Als een medewerker ziek uit dienst gaat dan hangt het van de situatie af of je als werkgever via de bedrijfsarts een re-integratieverslag  moet maken zodat de (ex) werknemer een Ziekte-wet uitkering kan ontvangen. Je moet hierbij rekening houden met de volgende aspecten:
  •  Je hoeft geen re-integratieverslag te maken als een werknemer na zijn eerste ziektedag korter dan zes weken in dienst blijft.
  • Je moet een Verkort re-integratieverslag maken als het dienstverband van een zieke werknemer eindigt binnen zes tot tien weken na zijn of haar eerste ziektedag. Of als de Arbo/bedrijfsarts verwacht dat je werknemer binnen drie maanden weer helemaal beter is.
  • Je moet een Volledig re-integratieverslag maken als het dienstverband van je werknemer na tien weken of langer eindigt.
Wanneer je als werkgever een (verkort) re-integratieverslag moet maken geef je dit aan de medewerker mee zodra hij of zij uit dienst gaat. In de periode van ziekmelding is het essentieel dat je als werkgever wel gewoon bezig blijft met de re-integratie van je werknemer.

Het kan tot slot zo zijn dat het UWV nog extra informatie van jou als werkgever verlangt met betrekking tot de documentatie (Probleemanalyse, Medische informatie, Plan van aanpakActueel oordeel van de bedrijfsartsEindevaluatie plan van aanpak) voor de WVP. Zorg dat je deze (ontbrekende) documentatie binnen de gestelde termijnen van het UWV (zie hiervoor de brief die je dan ontvangt) aanlevert. Doe je dit namelijk niet dan kun je de volgende boete(s) verwachten.
    http://katenhond.blog.nl/files/2009/02/centjes.jpg
  • Aanleveren van documentatie minder dan 7 dagen te laat. €70,-
  • Aanleveren van documentatie tussen de 7 en 27 dagen te laat. €230,-
  • Aanleveren van documentatie na 28 dagen of niet. €455,-
Kortom, zorg dat je actief met de re-integratie van een (zieke) medewerker die uit dienst gaat bezig blijft, laat hem of haar de normale cyclus bij de bedrijfsarts lopen en plan de medewerker vlak voor zijn of haar uitdiensttreding in op de agenda van de bedrijfsarts om ervoor te zorgen dat het (verkort) re-integratieverslag gemaakt wordt. En last but not least, meld de werknemer op de dag van uit dienst melding "Ziek uit dienst' via het daarvoor bestemde formulier van het UWV.

---
door 3IDN

Geen opmerkingen:

Een reactie posten