het UWV... oh jee

Werk je op HR, dan ontkom je er niet aan: het UWV. Met name in het kader van de begeleiding van langdurige verzuimtrajecten. 3IDN stelt in dit artikel de machtspositie van het UWV aan de kaak, maar is met name geïnteresseerd in jouw mening als professional of geïnteresseerde. Schroom dus niet om je mening te geven!
De 104 weken komt steeds dichterbij en werkgevers beginnen al te zweten. Ze zijn onzeker of hun inspanningen in het kader van re-integratie voldoende zijn geweest. De kans dat het UWV een loonsanctie uitdeelt is aanzienlijk, zeker als je als werkgever de deadlines van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) niet strak
hebt gevolgd. Hoe je het als werkgever echter ook wendt of keert, aan de wetgeving ben je onlosmakelijk verbonden.
In de praktijk is het echter de werkgever die vaak opdraait voor kosten. Bij eigenrisicodragerschap, is de eerste twee jaar voor de werkgever waarna het UWV bepaalt of jouw re-integratie inspanningen als werkgever voldoende zijn geweest om jouw werknemer te re-integreren in het eigen werk / binnen de eigen organisatie (spoor 1) of passende arbeid bij een andere werkgever (spoor 2). Hier zit op dit moment de crux. Het UWV moet geld verdienen en iedere mogelijkheid wordt daarbij aangegrepen. Zie bijvoorbeeld bijgaande link om de focus van het UWV te lezen. Met name tijdsovertredingen binnen de WVP worden genadeloos afgestraft.

Een voorbeeld
De 104 weken nadert en werkgever en werknemer hebben samen de WIA aanvraag klaar gemaakt. Alles keurig op tijd. Het Plan van Aanpak, de Probleemanalyse, de 42e weeksmelding, de eerste jaarsevaluatie, 3 bijstellingen Plan van Aanpak, een eindevaluatie, het actueel oordeel van de bedrijfsarts, het keurig ingezette spoor 2 traject (meestal rond de €5000,-). Alles voor de medewerker.
De medewerker tekent voor het feit dat hij de WIA aanvraag compleet en op tijd heeft voorbereid met werkgever. Hij stuurt het alleen niet op en de tijd begint te dringen. Medewerker is telefonisch en per mail slecht bereikbaar (al 2 jaar trouwens) en het UWV waagt eens een belletje naar de werkgever. Die neemt meteen op. Meneer de werkgever, als ik morgen geen complete WIA aanvraag heb krijgt u een loonsanctie. Je bent samen verantwoordelijk voor het aanvragen van de WIA aanvraag, maar het feit dat het UWV een soort verkapt dreigement neerlegt bij de werkgever vinden we wel apart. Wettelijk gezien zijn werkgever en werknemer verantwoordelijk, maar de werkgever wordt toch vaak verantwoordelijk gehouden. Tot slot gaat het immers over de WIA aanvraag van de werknemer, dus er speelt een groot belang voor hem of haar.

Bovenstaand voorbeeld is een voorbeeld uit de praktijk waardoor we wel eens aan de macht van het UWV beginnen te twijfelen. Waarom moeten werkgevers zo onevenredig hard worden aangepakt? Het UWV maakt verlies en niet zo’n klein beetje ook. In januari 2010 was er nog 8.210 (miljoen) in kas, op 1 januari 2011 was dit nog 4.613 en begin dit jaar in januari 2012 nog 1.837. Het gaat dus hard met de reserves van het UWV en de vraag is of ze dit jaar met schulden gaan beginnen of niet. Ook op dit moment is er een aankondiging van een reorganisatie gedaan. Het artikel Veranderingen bij UWV op NU.nl gaat hier op in.

3IDN heeft een paar tips voor de werkgever in het kader van (langdurig) verzuim:
- Zorg dat alle processen omtrent verzuim goed georganiseerd zijn. Het strak volgen van de WVP is een vereiste om niet als een melkkoe van het UWV te eindigen en levert je als werkgever het voordeel op, op snellere re-integratie van medewerkers;
- Vraag een deskundigenoordeel aan om te kijken waar je staat binnen jouw verzuimtraject. Hierin oordeelt het UWV of je hebt voldaan aan je re-integratieverplichtingen. Heb je dit niet, trek dit dan recht door een paar stappen extra te zetten.;
- Wees op tijd met de inzet van spoor 2.
- Laat je door de de bedrijfsarts goed informeren over wat de mogelijkheden zijn om je medewerker (liefst zsm) te laten terug keren in het arbeidsproces en blijf hierbij kritisch richting de bedrijfsarts. Waarom komt de bedrijfsarts met een bepaald opbouwschema en waar is deze op gebaseerd?
- Blijf gedurende de periode van ziekte als werkgever werken aan een 'goede' relatie met je medewerker (telefonisch contact, kop koffie op het werk, blijven betrekken). Daar zul je op de lange termijn de vruchten van plukken.  
--
door: 3IDN

1 opmerking:

  1. Het UWV heeft een monopoliepositie, en dat is niet al te gunstig, voor zowel werkgever als werknemer (denk aan gedwongen 'dwangarbeid'). Soms is een arbeidsrecht advocaat de enige oplossing.

    BeantwoordenVerwijderen