Een verruiming in de HR ‘mindset’ | dossier: toegevoegde waarde van HRWat doen die mensen van HR eigenlijk? De kwaliteit van HR is te laag! Waarom outsourcen we HR eigenlijk niet? En wat is nu eigenlijk de toegevoegde waarde van HR?

Zomaar wat kreten die wij tijdens ons werk in de HR-praktijk zijn tegengekomen, en waardoor wij aan het nadenken zijn geslagen en een lans willen breken voor ons vakgebied van HR.  Want zorgen voor helderheid is vaak één van de belangrijkste taken van HR om verder door te kunnen pakken en daadwerkelijk te kunnen laten zien waar HR toe in staat is. Maar hoe zorg je daar nu voor?

Iets wat kan zorgen voor vernieuwing, maar vooral door met een net even andere insteek betere resultaten te boeken, en en passant het imago van HR binnen een organisatie te verbeteren is het toepassen van marketingtechnieken op het werkveld van HRM. Een marketinggerichte benadering van HR is vaak niet de eerste natuur van HR professionals. Waar men meer vanuit mensenwerk redeneert en men zich overgeeft aan de gedachte dat dit nu eenmaal niet in cijfers is uit te drukken. Het vakgebied van HR ontwikkelt zich echter steeds meer tot een veelzijdige, mensgerichte discipline waarin de focus meer en meer op strategie en dus op de toekomst kom te liggen. Daarvoor zal HR moeten zorgen dat de dagelijkse praktijk (de basis) op orde is alvorens zich te gaan mengen in meer strategische zaken. Een verder gaande automatisering van beheerstaken zorgt ervoor dat HR zich meer kan richten op een rol als business-partner.
Openheid en laten zien wat HR doet en kan, zijn daarbij van belang. En eigenlijk nog belangrijker is het om afstemming zien te vinden in wat de organisatie nu eigenlijk wil van HR. Met andere woorden wat hebben de interne klanten van HR nu eigenlijk nodig om succesvol te kunnen functioneren? HR zou deze behoeften samen met haar klanten inzichtelijk moeten maken (de interactie) en een heldere overeenkomst moeten sluiten met daarin opgenomen wat HR gaat leveren, tegen welke kwaliteit, binnen welk tijdsbestek, en nog belangrijker tegen welke kosten. Zo zorgt HR ervoor dat men één wordt met de business en dat de rest van de organisatie weet waar HR mee bezig is en HR toegevoegde waarde kan leveren aan de klant op een manier die voor de organisatie winstgevend is.
--
door: Paul

meer lezen?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten