'Ik wens je veel personeel'

'Ik wens je veel personeel' een uitspraak die wellicht bij je bekend is maar misschien ook niet. Na enig speurwerk op internet zou dit een uitdrukking zijn die in het verleden met name gebruikt werd in de Joodse en Arabische samenleving. Iemand anders veel personeel wensen zou zo veel betekenen als dat veel personeel gelijk staat aan veel zorgen en veel ellende die personeel met zich mee brengt. Een uitdrukking die dus eigenlijk niet zo positief is bedoeld en waarmee je een ander min of meer geen succes gunt. Maar is dat nu ook echt zo? Staat veel personeel nu ook direct gelijk aan veel zorgen en ellende? En wat is de oorzaak van het nodig hebben van veel personeel? En hoe komt het eigenlijk dat je een ander dit zou willen toewensen?

Het (nodig) hebben van veel personeel kan grofweg twee kanten op. Je onderneming is zo succesvol dat je groeit en je daardoor het werk niet meer aan kan met je huidige personeelsbestand en je simpelweg meer personeel nodig hebt. Anderzijds kan het lastig zijn om het 'juiste' personeel te vinden, en/of deze te boeien en te binden aan je organisatie, waardoor de mogelijkheid bestaat dat personeel (snel) bij je vertrekt en je weer op zoek zult moeten naar vervanging.

Mensenwerk.
De manier waarop je als ondernemer tegen je personeel aan kijkt, je met ze omgaat, hoe jij hun werk hebt vormgegeven en hoe je voor hen zorgt, spelen hierbij een belangrijke rol. Zie je je personeel puur als uitvoerders van werk wat jij voor ze hebt bedacht? Of kijk je verder dan alleen het 'personeelslid', en wil je de persoon achter personeelsnummer 13046238 ook echt leren kennen?

Daarbij verdient het begin, het werven en selecteren van een nieuw personeelslid, uiteraard de nodige aandacht. Hier tijd insteken zorgt ervoor dat een juiste match tussen medewerker en werkgever kans van slagen heeft. Durf hierbij verder te kijken dan wat iemand op zijn cv heeft gezet, ook achter deze papierenwerkelijkheid schuilt een persoon met een bepaald karakter en gedrag. Even de tijd nemen om oprecht iemand echt beter te leren kennen, zeker in het begin, kost inderdaad even tijd, maar kan zeker in een werksituatie, een win win situatie opleveren voor beide partijen. Hierdoor creëer je een open sfeer waarin zaken bespreekbaar zijn en waardoor je als ondernemer vaak al veel redenen van onwetendheid, ontevredenheid of uiteindelijk vertrek kunt tackelen. Ook het zorgen voor heldere afspraken over arbeidsvoorwaarden zorgt voor een goede basis van vertrouwen waaruit gewerkt kan worden. Wil je hier meer over weten, lees dan ons eerder geschreven artikel Hoe kom ik aan goed personeel? hier nog eens over terug.

Door daarnaast zaken goed (schriftelijk) te regelen en te blijven communiceren zorg je ervoor dat personeelsleden zich serieus genomen en betrokken voelen. Ook creëer je hierdoor duidelijkheid over wat wel en niet kan binnen je organisatie en zal er logischerwijs minder vaak discussie ontstaan, met bijvoorbeeld een arbeidsconflict als gevolg.

Vaak denkt men bij het omgaan met personeel aan het begin (instroom) en het midden (doorstroom) van het proces. Maar ook de vormgeving van uitstroom van personeel zegt veel over hoe je als ondernemer met je personeel omgaat. Door bijvoorbeeld een moment te creëren (tijdens alle dagelijkse hectiek) om oprecht iemand te bedanken voor zijn bijdrage aan de organisatie laat je zien welke waarde je als ondernemer hecht aan je personeel, en zorgt dit tegelijkertijd voor een gevoel van saamhorigheid onder je mensen.

Een goede balans tussen wat een ondernemer van een medewerker vraagt en wat een medewerker ervoor terug krijgt in de breedste betekenis van het woord zorgt voor een prettige manier van samenwerken en zal zich uiteindelijk op de lange termijn doorvertalen in onderwerpen zoals motivatie, ziekteverzuim, het imago van je organisatie en of je nu wel of niet 'veel' personeel nodig zult hebben.

We wensen jou bij deze dus ook veel personeel, het is maar hoe je er naar kijkt en hoe je er mee omgaat..
---
door 3IDN


Geen opmerkingen:

Een reactie posten